Εξαιρετικά αποτελεσματικό στοιχείο νερού (με υψηλό αριθμό Reynolds) κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου τοποθετημένα με μηχανική εκτόνωση. Οι συνδέσεις του στοιχείου παρέχονται με αντικραδασμικό σύστημα, χειροκίνητες βαλβίδες εξαερισμού και χειροκίνητες βαλβίδες αποστράγγισης νερού. Οι συνδέσεις είναι στην αριστερή πλευρά αλλά κατόπιν αιτήματος μπορούν εύκολα να αντιστραφούν ακόμα και στο χώρο του εργοταξίου.

Παρέχεται ένα στοιχείο νερού για 2-σωλήνιο  σύστημα και δύο στοιχεία νερού για 4-σωλήνιο σύστημα .

Τα στοιχεία δοκιμάζονται σε πίεση 30 bar και λειτουργούν με νερό σε μέγιστη πίεση 15 bar .

Τα στοιχεία είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με ζεστό νερό (λέβητα), ζεστό νερό χαμηλής θερμοκρασίας (boiler συμπύκνωσης, ηλιακό σύστημα, αντλία ζεστού νερού, κλπ), επίσης με ζεστό νερό υψηλής θερμοκρασίας (βιομηχανικές διεργασίες ή / και λέβητα υψηλής θερμοκρασίας) , καθώς και με ψυχρό νερό (ψύκτες και / ή βιομηχανικές διεργασίες), νερό με την προσθήκη γλυκόλης .

 

Επιστροφή : KT - Μονάδες Fan Coil