Εξαιρετικά αποτελεσματικό στοιχείο νερού (με υψηλό αριθμό Reynolds) κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου τοποθετημένα με μηχανική εκτόνωση. Οι συνδέσεις του στοιχείου παρέχονται με αντικραδασμικό σύστημα, χειροκίνητες βαλβίδες εξαερισμού και χειροκίνητες βαλβίδες αποστράγγισης νερού. Οι συνδέσεις είναι στην αριστερή πλευρά αλλά κατόπιν αιτήματος μπορούν εύκολα να αντιστραφούν ακόμα και στο χώρο του εργοταξίου.

Παρέχεται ένα στοιχείο νερού για 2-σωλήνιο  σύστημα και δύο στοιχεία νερού για 4-σωλήνιο σύστημα .

Τα στοιχεία δοκιμάζονται σε πίεση 30 bar και λειτουργούν με νερό σε μέγιστη πίεση 15 bar .

Τα στοιχεία είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με ζεστό νερό (λέβητα), ζεστό νερό χαμηλής θερμοκρασίας (boiler συμπύκνωσης, ηλιακό σύστημα, αντλία ζεστού νερού, κλπ), επίσης με ζεστό νερό υψηλής θερμοκρασίας (βιομηχανικές διεργασίες ή / και λέβητα υψηλής θερμοκρασίας) , καθώς και με ψυχρό νερό (ψύκτες και / ή βιομηχανικές διεργασίες), νερό με την προσθήκη γλυκόλης .

 

Επιστροφή : KT - Μονάδες Fan Coil

MKAH 'Εκδοση PAC

Αυτή η έκδοση διατίθεται με πλήρες υδραυλικό συγκρότημα. Περιλαμβάνει  μία ή δύο αντλίες (η μία εφεδρική), δοχείο διαστολής, μανόμετρα ρυθμιστή ροής, βαλβίδα ασφαλείας, αυτόματο εξαεριστικό, βαλβίδα ασφαλείας και μονωμένο υδραυλικό κύκλωμα. Επιπλέον στην εφεδρική αντλία προσαρμόζονται αντεπίστροφες βάνες καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωμα. Κατόπιν ζήτησης διατίθονται αντλίες με μεγαλύτερο ESP. Επίσης αυτή η έκδοση εφοδιάζεται με μονωμένο δοχείο αδρανείας.

MKAH 'Εκδοση VLN

H έκδοση VLN διατίθεται με ανεμιστήρες χαμηλής ταχύτητας και ηχομόνωση στους συμπιεστές.

MKAH - Συμπιεστής

Χρησιμοποιούνται ερμητικοί συμπιεστές σπειροειδούς (Scroll) τύπου, ιδιαίτερα χαμηλής στάθμης θορύβου και χωρίς καθόλου κραδασμούς, βελτιστοποιημένοι για λειτουργία με ψυκτικό μέσο R410a. Οι συμπιεστές έχουν επιλεγεί από ευρωπαικούς οίκους, παγκόσμιας αναγνώρισης της κατασκευαστικής τους ποιότητας και προδιαγραφών.

MKAH - Ανεμιστήρες συμπυκνωτή

Όλοι οι ανεμιστήρες κατασκευάζονται με κράμα Al/Mg απευθείας συζευγμένοι σε τριφασικούς, 6-πολικούς κινητήρες με προστασία υπερθέρμανσης, χαμηλής στάθμης θορύβου ιδανικοί για εξωτερική εγκατάσταση. Χάρη στην αεροδυναμική σχεδίαση και στην άψογη ζυγοστάθμιση των πτερυγίων τους εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία χωρίς δονήσεις. Οι ανεμιστήρες και ο κινητήρας διαθέτουν πλέγμα προστασίας για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την λειτουργία το οποίο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

MKAH - Εξατμιστής

Τύπου πλακοειδή με επιχαλκομένες συγκολλήσεις και ένα ή δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα  καθώς και ένα κύκλωμα νερού. Το κύκλωμα είναι κατασκευασμένο ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη ψύξη της ροής του νερού ακόμη και σε συνθήκες μερικής απόδοσης φορτίου.  Ως προστασία, προτείνεται η εγκατάσταση για την παύση της μονάδας σε πρίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας του νερού.