Όλες οι εκδόσεις στον βασικό τους εξοπλισμό διατίθονται με φίλτρο αέρος.
Κατόπιν ζήτησης, μπορούν να εγκατασταθούν τα παρακάτω προαιρετικά εξαρτήματα.

  • Βοηθητικό λεκανάκι αποστράγγισης
  • 3-οδες ή 2-οδεςβαλβίδες
  • Επίτοιχο χειριστήριο
  • Θερμοεκτονωτικές βαλβίδες

 

Επιστροφή : KT Μονάδες Fan Coil