Ο σκελετός αποτελείται από εξαιρετικά λεπτά γαλβανισμένα  χαλυβδοελάσματα με οπές για την  εύκολη τοποθέτηση στο δάπεδο ή ανάρτηση στην οροφή. Εσωτερική θερμοακουστική μόνωση  (κατηγορίας Μ1 ). Ανθεκτικός στη διάβρωση από πολλούς παράγοντες  (σκουριά, χημικές ουσίες, διαλύτες, αλκοόλες κτλ. ).

Ειδικές αναμονές και προκαθορισμένες τρύπες για την απευθείας τοποθέτηση στην οροφή ή τον τοίχο, όπως επίσης και ευεληξία στην τοποθέτηση εξαρτημάτων ή ακόμα και την εύκολη αλλαγή των υδραυλικών συνδέσεων στο εργοτάξιο.

Συναρμολογημένος με αυτοδιάτρητες βίδες για γρήγορη και εύκολη συντήρηση.

 

Επιστροφή : KT - Μονάδες Fan Coil