Βιομηχανία Μηχανημάτων Κλιματισμού
Θέση Τρύπιο Λιθάρι, Μάνδρα Αττική
Τ.Κ.:19 600, Τ.Θ. 15
Τηλ. : +30 210 5550360
FAX : +30 210 5551919
e-mail: info@klimallco.gr